Ik lees net een brief van Erasmus uit het jaar onzes heeren 1514 waarin hij schrijft:

“Het merendeel van de boekdrukkers [uitgevers] heeft ofwel geen verstand van literatuur en gebrek aan smaak, waardoor ze de slechtste schrijvers omarmen als de beste, ofwel is geldbelust, waardoor ze dát boek het beste vinden waarvan ze hopen dat het de grootste winst zal opleveren.”

HA HA wat ging het er in die onbeschaafde tijden vreselijk aan toe, hè mensen?