Hier een boodschap voor alle boze mensen. Voor alle dogmatische mensen. Voor de mensen die zo overtuigd zijn van hun morele gelijk dat ze elke tegenstander per definitie immoreel vinden.
Voor de mensen die hun mening zo onschendbaar achten dat ze niet langer menen deze inhoudelijk te moeten beargumenteren. Voor de mensen die hun eigen woede zo maatgevend vinden dat vredelievende omgangsvormen voor hen niet langer gelden.
Er is niks mis met vechten voor waar je in gelooft, en zeker moet sommig kwaad te vuur en te zwaard bestreden worden. Maar hoe woedend je ook bent, reserveer in dat complexe bouwwerk in je hoofd altijd één kamertje voor mildheid, voor toegeeflijkheid, voor lichtvoetigheid, voor humor.
Dat kan geen kwaad. Je gelijk overleeft dat heus wel.

Castigat ridendo mores
(De lach corrigeert de moraal)