Er zit hier een kat voor de viswinkel.
‘Dat is een uitvreter,’ zegt de eigenaar. ‘Loopt de hele dag de benadeelde vagebond uit te hangen. Iedereen die naar buiten komt geeft hem wat. Maar hij woont gewoon om de hoek, die oplichter.’
En terwijl ik naar buiten loop denk ik: Joortje, jij bent eigenlijk geen haar beter.