Luister eens, mensen.
Ik ben van mening dat we dit virus totaal niet/veel te serieus nemen. Ik kan werkelijk niet/heel goed begrijpen dat mensen de straat op gaan, en evenmin/ook dat ze knuffelen en flikflooien. Daarbij vind ik het absoluut niet/zeer gepast dat we er grappen over maken.
De deskundigen/bn’ers zijn het er allemaal over eens/oneens dat we zoveel mogelijk binnen moeten blijven/naar buiten moeten gaan om het virus een kans te geven zich verder te verspreiden/tegen te houden om de groepsimmuniteit te versterken/voorkomen.
Een mondkapje voor je bakkes heeft compleet geen/zeer veel zin.
Is het nu eindelijk helder?
Ik wil er nog aan toevoegen dat deze precaire tijden vragen om behoedzaam/daadkrachtig optreden en dat er wel/geen behoefte is aan ambivalentie.
Laten we er verder geen/zoveel mogelijk woorden aan vuilmaken.
Ik dank u voor uw tijd/nijd.